Kosciuszko Foundation Poland - Kontakt

Dr Grażyna Czetwertyńska
Prezes Zarządu

Fundacja Kościuszkowska Polska
ul. Kopernika 11/8
00-359 Warszawa


Tel. +48 22 621-7067
Email: [email protected]