Kosciuszko Foundation in Washington DC - Past Events

Pod Gorkę

Saturday, May 3, 2014, at 5:30pm

View Event Photos

The Kosciuszko Foundation & Towarzystwo Teatralne 

Pod Gorkę

Zaprasza Panstwa na niezapomniany 

patriotyczno-historyczno-liryczny wieczor z aktorem

Stanislawem Gorka

Gruziński toast albo szkielet śledzia to monodram Stanisława Górki, który przenosi nas w czas przeszły, do okupowanej Polski, do Rosji, do lat dziecięcych. Opowieść przesycona jest faktami, ale jednocześnie pozwala odnaleźć uniwersalne refleksje nad współczesnością i losem człowieka. Liryczne wspomnienia niepozbawione lekkiego humoru gęsto poprzetykane są wspaniałymi piosenkami Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Bułata Okudżawy, Juliana Tuwima, Włodzimierza Wysokiego.
Stanisław Górka znakomicie połączył formę tradycyjnego monodramu z elementami recitalu. Anna Kuligowska Profesor Akademii Teatralnej po obejrzeniu spektaklu powiedziała, że każdy, bez względu na doświadczenia historyczne, odnajdzie w tym przedstawieniu cząstkę samego siebie.

Scenariusz Stanisław Górka
Reżyseria Wojciech Solarz
Kierownictwo muzyczne Jerzy Derfel
Scenografia i produkcja Piotr Siła
Konsultacja choreograficzna Emil Wesołowski
Muzyka Nikita Bogosławski, Jerzy Derfel, Andrzej Jeszpaj, Krzysztof Komeda, Seweryn Krajewski, Bułat Okudżawa.

Teksty piosenek Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Bułat Okudżawa, Julian Tuwim, Rafał Wojasiński, Włodzimierz Wysoki.

Zapraszamy Panstwa rowniez do wspolnego spiewania po spektaklu  oraz na polskie przekaski!

Bilety:

$25

$20 (members, students and seniors)

                                     ---------------------------------------------

The Monodramatic Performance by Stanislaw Gorka

"Gruzinski Toast, albo Szkielet Sledzia" is a monodramatic performance done by Stanislaw Gorka that takes us back in time to the occupied Poland, to Russia, and to the childhood years.  Even though this story is full of facts, it allows us to find fate and the universal reflections on our current lives.  The lyrical memories most certainly do not lack a bit of humor and are rich in wonderful musical compositions by Agnieszka Osiecka, Wojciech Mlynarski, Bulata Okudzawy, Julian Tuwim, and Wlodzimierz Wysoki.


Stanislaw Gorka did a remarkable job on combining the traditional style of monodrama with the elements of recital.  Anna Kuligowska, a professor at the University of Lodz Theater Academy, after watching the show stated that everyone, regardless of their historical experiences, will find a piece of themselves in this performance. 

After the performance, we invite you to stay and sing along with us. Informal reception of wine and Polish snacks follows.

                                                       This is a Polish Language Event

Please RSVP to Barbara Bernhardt at: [email protected]

Event Photo Gallery

1

 

<< Return to Past Events