Past events

Santas... Santas - an art exhibit and Christmas Carols singing by young artists

Sunday, January 7, 2018, at 3:00pm

The Kosciuszko Foundation invites all children aged 7-10 years to take part in the art contest: "Santas ... Santas." Deadline to submit the artwork is November 25, 2017. The art exhibit and award presentation will be held on Sunday, January 7, 2018 at 3:00 p.m. The event will also feature Pastorals and Christmas Carols singing by young artists. Artistic Director-Teresa Rysztof.     

Tickets: 

$15 - Regular Ticket/ $10 - children, students, seniors, KF Members


The Competition Rules

  1. The age categories: Category I - 7-8 years old, Category  II- 9-10 years old;
  2. The art technique: two-dimensional work on paper; format 12 "x9"; fabrication technique: crayons, paints, markers, collage techniques combined;
  3. Entries must be signed off on the back of the image with your name and surname, the date of birth, your email address and contact phone number
  4. The jury will assess the level of work (creativity, fantasy, composition, color) and give awards - 3 prizes per each age category
  5. Deadline: November 25, 2017  

Please send the artwork to: The Kosciuszko Foundation (Attention "Santas .... Santas" Competition): 15 E 65th Street, New York, NY 10065

Questions - Teresa Rysztof: [email protected]

or contact the Kosciuszko Foundation: (212) 734-2130

Attention: Artwork that does not meet the conditions of the Competition Rules will not be reviewed in the competition, nor returned.


Fundacja Kosciuszkowska  zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym: "Mikołaje… Mikołaje"

Regulamin konkursu

  1. Kategorie wiekowe: I kategoria: 7-8 lat, II kategoria: 9-10 lat
  2. Technika prac: praca dwuwymiarowa na papierze; format 12"x9"; technika wykonania: kredki, farby, markersy, kolaze, techniki łączone;
  3. Prace należy podpisać na odwrocie obrazka imieniem i nazwiskiem, podać datę urodzenia i telefon kontaktowy;
  4. Ocean pracy: jury oceni poziom pracy (kreatywność, fantazje, kompozycje, kolorystykę) i przyzna po trzy nagrody dla każdej z kategorii wiekowej
  5. Prace należy nadesłać do dnia 25 listopada 2017 r. na adres: The Kosciuszko Foundation: 15 E 65th Street, New York, NY 10065 (attention: "Santas... Santas Competition")

Uwaga: Prace, które nie będą spełniały warunków regulaminu, nie wezmą udziału w konkursie. 

<< Return to Past events